Varje steg du tar…/ Every step is a choice…

Livet är en dröm
som blir verklig
genom dig.

Du är drömmaren
och livet blir vad du
föreställer dig att det är.

Livet är som en dans
mellan mörker och ljus,
kärlek och hat, tillit och rädsla.

Varje steg du tar,
varje rörelse du gör
är en spegling av vem DU är.

Life is a dream that becomes
real through you.

And since
you are the dreamer,
life is what you imagine it to be.

It’s like a dance between
light and darkness,
love and hate,
trust and fear.

Every step is a choice
and every move is a reflection
of who YOU are.

Gordana Biernat

Be First to Comment

Leave a Reply