Sök din lycka / Stay bright

Nedstämdhet och negativitet
är egentligen bara uppmaningar
från din Källa att din frekvens är för låg
och behöver höjas genom att du:

✨aktivt börjar söka efter det som ger dig glädje
✨aktivt börjar leta efter positiva saker i din vardag
✨aktivt börjar lysa ditt eget inre ljus lite starkare

Svårare än så behöver det inte vara.

✨Sök din lycka.✨

Sadness and negativity
are just signals
from your source
urging you to heighten
your frequency by:

✨actively seeking more joy
✨actively looking for positive things
✨actively shining your own light brighter

Noting more, noting less.

✨Stay bright.✨

Gordana Biernat

Be First to Comment

Leave a Reply