Förlåtelse rensar ut ”gifterna” ur ”systemet”

Jag brukar säga att: förlåtelse gör med själen det fasta gör med kroppen. Förlåtelse frigör, öppnar upp och tillåter högre frekvenser att strömma igenom kroppen. Att försona sig med det som varit och gå vidare är en helande process som rensar ut ”gifterna” ur ”systemet”.

Sett ur det perspektivet handlar förlåtelse egentligen väldigt lite om den som blir förlåten och mycket mer om den som förlåter.

Att förlåta innebär inte att man tillåter någon som har skadat en att stanna kvar i ens verklighet och fortsätta behandla en illa gång på gång. Att förlåta betyder att man frigör sig från offer-positionen och tar makten över upplevelsen och över sitt eget liv.

Ibland kan förlåtelse innebära att man helt enkelt sluter fred med sig själv så att man kan samla kraft till vända ryggen till och gå därifrån.

Gordana Biernat

Kraft och Makt – Gordana Biernat

Be First to Comment

Leave a Reply