Sökandet är inte ett mål… /Knowing who I am is not a goal…

Sökandet är inte ett mål…

Det är i interaktionen
mellan den inre stillheten
och det yttre ”bruset”
som jag gång på gång
återupptäcker vem jag verkligen är.

Sökandet efter mitt sanna jag
är inte ett mål för mig att att nå
utan snarare en resa som jag utforskar.

När jag står i kärlekens frekvens
oberoende om jag ger eller tar emot
avslöjar Universum alltid för mig
vem jag verkligen är,
om och om igen…

Knowing who I am is not a goal…

It’s in the interaction between
the inner stillness
and the outer movement
we rediscover who we are
over and over again.

To me,
knowing myself
is a journey to explore,
not a goal to reach.

Standing in
the frequency of love
either sending or receiving,
always shows me
who I am.

Gordana Biernat

Be First to Comment

Leave a Reply