Varför kärleken förändrar allt

Under mina många tysta konversationer med Universum har jag förstått att kärlek är ett utan jämlike. Ingenting annat i vår verklighet har samma egenskaper som kärlek. Inget! Det finns en egendomlig och speciell skillnad mellan kärlek och alla negativa, mörka känslor som hat eller rädsla. Inte bara den uppenbara skillnaden, utan en mer genomgripande och djupgående skillnad.

Så som jag ser det är äkta kärlek villkorslös medan negativa känslor som till exempel hat kräver specifika villkor för att existera. Låt mig förklara lite närmare.

Hat måste föregås av en handling eller tanke. En tanke följer en annan tanke och skapar uppfattningen av tid. Det innebär att hat behöver tid för att existera. Och eftersom hat är en exkluderande frekvens—som särar på och stöter bort saker och ting—behöver det också plats. Så bortom tidens och rummets verklighet finns det varken ”tillfälle” eller ”utrymme” för hat att bo i.

Kärlek, å andra sidan, är omedelbar, allomfattande och inkluderande. Den behöver inte föregås av någonting. Den bara är. Överallt. Alltid tillgänglig i nuet. Det är därför jag tror att kärleken är kraften som med ändlös precision väver det vackra, underliggande mönstret som håller ihop allt i Universums väv.

Med andra ord är kärleken det enda som är verkligt, allt annat tycks vara en envis illusion i tid och rum.

Det finns de som säger att ”kärleken är blind” men som jag ser det, är kärleken inte alls blind: den har bara en förmåga att förvandla allting i sin väg genom att skapa en atmosfär där även mörkret inkluderas, tillåts och transformeras i dess varma och omtänksamma ljus.

Det underbara med kärlek är att du kan, när som helst, använda din fria vilja för att välja kärlek. Det är en fantastisk gåva som ger dig oändliga möjligheter att förvandla allt du fokuserar din uppmärksamhet på. Varje gång du väljer kärlek får du nämligen se en glimt av magin som upprätthåller den riktiga världen.

Gordana Biernat

Kraft och Makt – Gordana Biernat

Be First to Comment

Leave a Reply