Hur odlar man kärlek, glädje och omtanke?

Hur ska vi kunna hjälpa andra
om vi inte först tar hand om
vår egen frekvens och oss själva?

För att kunna vara en källa
till omtanke, glädje och värme
krävs att vi är i kontakt med
vår egen källa till kärlek.

Som vi alla vet, kan man inte ge något som man inte har,
så att odla glädje och kärlek inom oss själva är det första
steget vi behöver ta för att kunna hjälpa andra.

Hur odlar man då kärlek, glädje och omtanke?

Detta är något jag vet med hundraprocentig säkerhet:

Endast då du kan acceptera dig själv fullt ut
kan du ge andra full acceptans.

Endast då du kan förlåta dig själv helt och hållet
kan du ge andra fullständig förlåtelse.

Endast då du kan älska dig själv villkorslöst
kan du ge andra villkorslös kärlek.

Allt börjar med DIG.
Ta hand om dig så att du kan
ta hand om andra.

Gordana Biernat

Kraft och Makt – Gordana Biernat

Be First to Comment

Leave a Reply