Dagens intention – Drömmar och mål / Today’s intention – Dreams and goals

Dagens intention:

Idag ska jag fokusera
min uppmärksamhet på
mina drömmar och mål.

Inre frid, kreativitet
och flödande fantasi
är min sinnesstämning idag.

Today’s intention:

I will focus
my attention
on my dreams
and goals.

Inner peace,
creativity and
a flow of imagination
is my vibe today.

Gordana Biernat

Gordana Biernat

Kraft och Makt – Gordana Biernat

Be First to Comment

Leave a Reply