Category: Medvetande

Idag vill jag att du ska veta att…   …du är en evig själ som lämnar dina fotavtryck i det oändliga medvetandets sand.   Andas.   IN… och UT… IN… och…

Allt som varit, allt som är, och allt som någonsin kommer att vara, går endast att finna i det oändliga nuet. Nuet är i själva verket allt som egentligen finns. Det…