Category: Medvetande

Om du inte vet vem DU är blir varje handling du gör per definition automatisk och omedveten. Konsekvensen av att inte ta reda på vem man är, är att man undermedvetet…