Category: Lycka

Use your Super-Power As a child, I used to daydream about having a superpower of light.? Every time someone felt sad or alone I would silently sit by their side, and…

Nedstämdhet och negativitet är egentligen bara uppmaningar från din Källa att din frekvens är för låg och behöver höjas genom att du: ✨aktivt börjar söka efter det som ger dig glädje…