Är du en av dem som kan se plussen?

Vi lever i en värld av polariteter. Mörker kan inte finnas utan ljus. Dagen kan inte finnas utan natt. Yin kan inte finnas utan Yang. Dessutom verkar det finnas exakt lika många plus som det finns minus på kvantnivån av alla ting i vår verklighet. Utan denna perfekta balans skulle vårt universum nämligen inte kunna existera.

Så som jag ser det så betyder det praktiskt taget att — Glädjen finns överallt och i överflöd. Kärleken finns överallt och i allt. Lycka är med andra ord helt gratis. Det enda som behövs är en vilja att se den.

Allt vi aktivt behöver göra är vända på ”minuset” för att se ”plusset”.

Det positiva finns alltid där. Väntandes på att ditt medvetande ska känna igen det och bekräfta dess existens. Du aktiverar din egen lycka genom att aktivt söka och tillåta dess frekvens att bli din verklighet. Du och endast du.

Leta efter plussen idag! De kanske leker kurragömma med dig i början, men jag lovar att ju mer du söker desto lättare blir de att finna. Det finns nämligen ingen annanstans de kan gömma sig än bakom minusen…

 

 

Be First to Comment

Leave a Reply